Nettverk

Gode samarbeidspartnarar er smart å ha. Gjennom Grønn Vekst Hallingdal er det etablert kontakt mellom ulike aktørar som alle har grønne ambisjonar. Lista under er ikkje statisk, men vil utvikle seg i takt med «det grøne skiftet»

Samarbeidspartnarar