Rydder etter ekstremværet Hans

Rydder etter ekstremværet Hans

Hallingdal Bærekraft har sammen med Handelens Miljøfond og hundrevis av frivillige ryddet langs elvene i Hallingdal etter ekstremværet Hans. Vi takker alle lag og organisasjoner som har deltatt. Det er nå utbetalt motivasjonsmidler til alle deltakere og midler til dekning av kostnader lag og organisasjoner har hatt under aksjonen. Vi trenger hjelp når vi fortsetter…

Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studieprogrammet er en videreutvikling av «Innovasjonsløft Hallingdal 2015-2023» og tilbys ansatte i alle typer virksomheter i Hallingdal og omkringliggende regioner. Målet med studiet er å øke den formelle kompetansen innen innovasjon og bærekraft. Emnet starter opp høsten 2023 på Torpomoen i Ål kommune, og er utviklet i samarbeid med Torpomoen Utvikling AS og Hallingdal Næringshage AS. Studiet er…

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva
|

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva

23.03.2023 Signe Lise Hovig Jordheim, John Wøllo, Øystein Walle, Elin Lie (fotograf) Vi ønsker rene vassdrag i Hallingdal og har et pågående prosjekt for planlegging av ryddeaksjon i deler av Halllingdalselva, med fokus på Nesbyen og Flå i første omgang. Hemsedal Elveeigarlag har i flere år hatt en årlig ryddeaksjon av elva i Hemsedal, og…