Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva
|

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva

23.03.2023 Signe Lise Hovig Jordheim, John Wøllo, Øystein Walle, Elin Lie (fotograf) Vi ønsker rene vassdrag i Hallingdal og har et pågående prosjekt for planlegging av ryddeaksjon i deler av Halllingdalselva, med fokus på Nesbyen og Flå i første omgang. Hemsedal Elveeigarlag har i flere år hatt en årlig ryddeaksjon av elva i Hemsedal, og…

Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?
|

Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?

Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har fått utarbeidd ein kalkulator som viser korleis ulike materialval endrar klimaavtrykket ved bygging av ein fritidsbustad. Her kan du ved å velje ulike alternativ på ein enkel måte sjå korleis vala dine endrar klimaavtrykket. Kvifor har vi laga dette rekneverktøyet? Målet med kalkulatoren er å auke bevisstheiten og forståinga for…