HALLINGDAL

– Ein grøn og framtidsretta region

Hovedmålet med prosjektet Grønn Vekst Hallingdal er å etablere Hallingdal som ein grønn region. Me skal mobilisere, tilegne oss kunnskap som grunnlag for vidare satsing på bærekraftige løysinger og produkt for næringsliv, reiseliv og innbyggjarar samt etablering av nye, bærekraftige arbeidsplassar.

AKTUELT

 • Bli med på klimakonferanse
  16. mars 2022 er det duka for Klimakonferanse på Gol. Grønn Vekst Hallingdal er ein av fleire som står på programmet. Bli med du også. Les meir om klimakonferansen og sjå heile programmet her.
 • Lanserer grøn nettside
  Grønn vekst Hallingdal er eit forprosjekt som skal vise mogelegheiter for etablering og vidareutvikling av bærekraftig næringsutvikling. Prosjektet skal bidra til å vise veg inn i det grøne skiftet. Denne nettsida skal oppsummere prosjektet, samstundes som nettsida skal…
 • Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?
  Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har fått utarbeidd ein kalkulator som viser korleis ulike materialval endrar klimaavtrykket ved bygging av ein fritidsbustad. Her kan du ved å velje ulike alternativ på ein enkel måte sjå korleis vala dine endrar…
 • Utlån av fossilfrie køyretøy
  Viken fylkeskommune låner ut fossilfrie køyretøy for kortare periodar heilt kostnadsfritt. Utlånet inkluderar også fri levering av maskinene der du skal ha dei. Dette er eit tilbod gjennom eit prosjekt fylkeskommunen står bak som handlar om å teste…

Filmen er den første i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den andre i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den tredje i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

PROSJEKTET ER STØTTA AV