HALLINGDAL

– Ein grøn og framtidsretta region

Hovedmålet med prosjektet Grønn Vekst Hallingdal er å etablere Hallingdal som ein grønn region. Me skal mobilisere, tilegne oss kunnskap som grunnlag for vidare satsing på bærekraftige løysinger og produkt for næringsliv, reiseliv og innbyggjarar samt etablering av nye, bærekraftige arbeidsplassar.

AKTUELT

 • Rydder etter ekstremværet Hans
  Hallingdal Bærekraft har sammen med Handelens Miljøfond og hundrevis av frivillige ryddet langs elvene i Hallingdal etter ekstremværet Hans. Vi takker alle lag og organisasjoner som har deltatt. Det er nå utbetalt motivasjonsmidler til alle deltakere og midler…
 • Gratis webinar om energieffektivisering
  Onsdag 11. oktober kl 20 – 21 inviterer Viken Fylkeskommune og Klima Viken til webinar om energieffektivisering i eigen bolig. Dag Arne Høystad frå Naturvernforbundet gir sine råd om kva for energitiltak han meiner er smarte å vurdere,…
 • Spar pengar og energi: 10 energisparetips for heimen din! 
  Det meste av straumen vi brukar i heimane våre går til oppvarming, og det er her energisparetiltaka våre kan ha størst effekt. Det finst mange energisparetiltak, nokre er meir kostbare, men det finst óg ein del som er…
 • Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis
  Studieprogrammet er en videreutvikling av «Innovasjonsløft Hallingdal 2015-2023» og tilbys ansatte i alle typer virksomheter i Hallingdal og omkringliggende regioner. Målet med studiet er å øke den formelle kompetansen innen innovasjon og bærekraft. Emnet starter opp høsten 2023…

Filmen er den første i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den andre i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den tredje i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

PROSJEKTET ER STØTTA AV